CỬA CUỐN CHỐNG CHÁY

Liên hệ: 0919 541 333

  • Cửa cuốn chống cháy PERPATH gồm 2 loại:
    • Cửa cuốn chống cháy dày 0.8mm × 2 lớp có nhồi bông thuy tinh.
    • Cửa cuốn chống cháy 1 lớp 1.6mm +-5%.
  • Thời gian bảo vệ lên tới 120 phút.
  • Khối lượng riêng 96kg/m³.
  • Sơn tĩnh điện, bản 9cm, khổ thép 12.5cm(1 bộ)
cửa cuốn chống cháy perpath
CỬA CUỐN CHỐNG CHÁY

Liên hệ: 0919 541 333